Tag archieven: Vergadering

ALV 28 november 2022

online

Beste leden,

Op 31 oktober jl heeft een ALV plaatsgevonden. Helaas werd het vereiste aantal aanwezigen niet gehaald waardoor er geen rechtsgeldig besluiten genomen werden over de volgende onderwerpen:

 1. Ontwerp Huishoudelijk Reglement incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box.
 2. Rapport werkgroep Laadpunten
 3. Begroting 2023, MJOP en Reservefonds

De regels eisen dat er opnieuw en op korte termijn een ALV wordt georganiseerd om voorgestelde besluiten in stemming te brengen. (zie de Notitie Uitoefening Stemrecht op de website.)
Daarom nodigen wij u uit voor een korte ONLINE Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op 28 november 2022, van 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling aantal aanwezige stemgerechtigden
 3. Stemronde 2 – Besluit
  • ontwerp HHR, incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box
 4. Stemronde 2 – Besluit
  • een bedrag uit het reservefonds te lenen aan het laadcollectief;
  • het bestuur van de VvE zorgt voor de infrastructuur;
  • typt en plaats laadpunt.
 5. Stemronde 2 – Besluit
  • ter vaststelling van de begroting 2023, MJOP en Reservefonds.
 6. Rondvraag en sluiting
 • Voor uitnodiging en registratie klik hier.
 • Voor memo laadpunten van het bestuur – 18 november 2022, klik hier.
 • Voor alle overige stukken zie bericht ALV 31 oktober.

ALV december 2020

De Algemene Ledenvergadering van 7 december gaat niet door. Het coronavirus is nog niet weg en de heersende verscherpte maatregelen maakt het onmogelijk met een grote groep bijeen te komen. Om jullie toch te informeren heeft het bestuur een informatiebrief opgesteld. Zie de bijlage.

OPROEP !

De besturen van de twee parkeerkelders zijn dringend op zoek naar bestuursleden. Ieder bestuur bestaat normaal uit  3 personen. Parkeerkelder I zoekt twee nieuwe bestuursleden en voor Parkeerkelder II wordt nog gezocht naar een voltallig bestuur.

Kandidaten wordt gevraagd om zich voor 31 maart 2021 te melden. Bij onvoldoende kandidaten wordt het proces gestart om zowel bestuur als beheer uit te besteden aan een externe beheerder. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van Parkeerkelder I.

bijlagen:

ALV Parkeerkelders

De Algemene Ledenvergadering 8 juni gaat niet door. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Om jullie toch te informeren heeft het bestuur een informatiebrief opgesteld. De jaarrekeningen zijn opgesteld, maar nog niet door de kascommissie gecontroleerd.

Het bestuur wordt regelmatig aangesproken over het stallen en laden van elektrische auto’s in de parkeerkelder. Dit vaak na alarmerende berichten in de media. De werkgroep e-auto’s verzamelt zoveel mogelijk informatie om tot een advies te komen. Helaas is er nog geen sluitende regelgeving. En zijn de deskundigen verdeeld in hun mening. Een aantal publicaties die moeten helpen het advies op te stellen kan je hier lezen.

bijlagen, sommige alleen na aanmelden: