Tagarchief: ALV

ALV december 2020

De Algemene Ledenvergadering van 7 december gaat niet door. Het coronavirus is nog niet weg en de heersende verscherpte maatregelen maakt het onmogelijk met een grote groep bijeen te komen. Om jullie toch te informeren heeft het bestuur een informatiebrief opgesteld. Zie de bijlage.

OPROEP !

De besturen van de twee parkeerkelders zijn dringend op zoek naar bestuursleden. Ieder bestuur bestaat normaal uit  3 personen. Parkeerkelder I zoekt twee nieuwe bestuursleden en voor Parkeerkelder II wordt nog gezocht naar een voltallig bestuur.

Kandidaten wordt gevraagd om zich voor 31 maart 2021 te melden. Bij onvoldoende kandidaten wordt het proces gestart om zowel bestuur als beheer uit te besteden aan een externe beheerder. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van Parkeerkelder I.

bijlagen:

ALV Parkeerkelders

De Algemene Ledenvergadering 8 juni gaat niet door. Het coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Om jullie toch te informeren heeft het bestuur een informatiebrief opgesteld. De jaarrekeningen zijn opgesteld, maar nog niet door de kascommissie gecontroleerd.

Het bestuur wordt regelmatig aangesproken over het stallen en laden van elektrische auto’s in de parkeerkelder. Dit vaak na alarmerende berichten in de media. De werkgroep e-auto’s verzamelt zoveel mogelijk informatie om tot een advies te komen. Helaas is er nog geen sluitende regelgeving. En zijn de deskundigen verdeeld in hun mening. Een aantal publicaties die moeten helpen het advies op te stellen kan je hier lezen.

bijlagen, sommige alleen na aanmelden:

ALV 9 december 2019

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        9 december 2019
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

De agenda heeft u in uw brievenbus ontvangen,
daarnaast is deze met de overige informatie  elders op deze website te vinden.

Bij verhindering vergeet niet een volmacht af te geven,

Voorstel voor agenda ALV 9 december 2019:

 1. Opening en vaststellen agenda 2020:
  • Gezamenlijk schoonmaken garage – twee maal/jaar. 2020: 17/18 april; 30/31okt.
  • ALV: 8 juni en 7 december 2020
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.
  • Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
 3. Mutaties bestuur:
  • Het bestuur heeft inmiddels totaal 4 vacatures waarvan 3 vacatures PK2.
  • Jan Hovestad (PK1) heeft om persoonlijke redenen zijn werk als bestuurslid neergelegd.
 4. BMI-vervanging/uitbreiding: 
  • zie memo RFGO en financiering BMI: voorgesteld wordt de bijdrage met 3% per jaar extra te verhogen voor de komende 7 jaar.
  • Sluitplan: zie bijgaande procedure voor het sleutelbeheer.
 5. Opladen elektrische auto’s, zie bijgaand memo voor een toelichting. Het eerste laadpunt is aangelegd, onderzocht wordt nog wat de consequenties zijn van verdere uitbreiding.
 6. Begrotingen 2020 (incl RFGO), zie bijlage met conceptbegroting. Voorgesteld wordt de bijdrage te verhogen met 5% om het reservefonds aan te vullen, verhoogd met 3% vanwege uitbreiding BMI, dus een totale verhoging van de bijdrage met 8%.
 7. Behandeling en vaststellen notulen van de vergadering van 17 juni 2019.
  • bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekening 2018 van PK1 en PK2 en decharge bestuur
  • bespreking voortgang acties
 8. Rondvraag (vragen/moties graag week voor vergadering indienen via e-mail secretaris)
 9. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met het bestuur, onder het genot van een drankje!

ALV parkeerkelders

Inloop vanaf 19.30, we beginnen om 20.00 uur.
De locatie is wederom Jules Verne, aan het Raadhuisplein te Apeldoorn.

Aan de orde komen naast de gebruikelijk zaken, noodzakelijke investeringen Brandmeldinstallatie en begroting voor 2019.

Doe mee en laat je stem niet verloren gaan, het is ook nog eens een goed moment om kennis te maken met je buren die anders alleen maar langs ziet komen, ‘s morgens op weg naar hun werk, of als ze weer thuis komen in de avond.

ALV 10 december 2018

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        10 december 2018
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

De agenda heeft u in uw brievenbus ontvangen,
daarnaast is deze met de overige informatie  elders op deze website te vinden.

Bij verhindering vergeet niet een volmacht af te geven,

Voorstel voor agenda ALV 10 dec 2018: 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen. Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3.  BMI: vervanging en uitbreiding – Investering mogelijk € 70.000 – dus hogere bijdrage! 
 4. Begrotingen 2019, inclusief geactualiseerd Reservefonds Groot Onderhoud Voorgesteld besluit: goedkeuring begrotingen 2019, inclusief stijging bijdrage met 5% conform afspraak inhaal RFGO vorig jaar. 
 5. Toelichting op activiteiten bestuur: – schoonmaak: reguliere en grote schoonmaak – nieuw rooster 2019 – nieuwe vegers? – activiteiten Technische commissie – regelgeving en handhaving 
 6. Notulen van de vergadering van 4 juni 2018: – bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekeningen 2017 van PK1 en PK2 – bespreking voortgang acties – vaststellen notulen 
 7. Rondvraag 

Sluiting 

Algemene Ledenvergadering

Inloop vanaf 19.30, we beginnen om 20.00 uur.
De locatie is wederom Jules Verne, aan het Raadhuisplein te Apeldoorn.

Aan de orde komen naast de gebruikelijk zaken, het benoemen van drie nieuwe bestuursleden.
Het Meerjarenonderhoudsplan en de begroting voor 2018.

Doe mee en laat je stem niet verloren gaan, het is ook nog eens een goed moment om kennis te maken met je buren die anders alleen maar langs ziet komen, ‘s morgens op weg naar hun werk, of als ze ‘s avonds thuis komen.

ALV 12 juni 2017

Uitnodiging en agenda ALV 12-06-2017

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 juni 2017
Tijdstip:     20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats:        Jules Verne, Raadhuisplein  te Apeldoorn

*Alle bijlagen heeft u ontvangen per e-mail of in de brievenbus

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.  Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren van de jaarrekening Parkeerkelder 1 & 2
  •  Vaststellen bestemming exploitatieresultaat 2016
  • Verlenen décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid
  • Benoemen kascommissie
 5. Mutaties bestuur
  • Afgelopen periode hebben Margreet van Uffelen en Jannie Jansen zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft dringend versterking nodig voor de rollen van voorzitter, secretaris en voor de verbetering van de communicatie.
 6. Toelichting op activiteiten bestuur
  • Vervolg activiteiten inbraakpreventie
  • Vernieuwing website
  • Activiteiten Technische Commissie
  • Voorgenomen aanpassing Huishoudelijk Reglement
 7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 december 2016
  • Bevestiging besluiten: goedkeuren begrotingen 2017
  • Bespreking voortgang acties
  • Vaststellen notulen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

ALV 12 december 2016

Uitnodiging en agenda ALV 12-12-2016

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 december 2016
Tijdstip:     20.00 uur
Plaats:        Jules Verne te Apeldoorn

*Alle bijlagen zijn te vinden op www.welgelegen.net

 1. Opening en vaststellen van de aanwezige stemmen. Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. Indien het aantal benodigde stemmen incl. volmacht niet aanwezig is, worden de te nemen besluiten de daaropvolgende vergadering definitief.
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 6 juni 2016* Goedkeuren besluiten ALV 6-6-2016: Jaarrekening 2015 PK1 en Jaarrekening 2015 PK2
 4. Interesse in bestuursfunctie
 5. Opbouw Reservefonds Groot Onderhoud* – ter info.
 6. Begroting 2017* – ter goedkeuring
 7. Schoonmaak – reguliere schoonmaak – grote schoonmaak  2017: – 8 april – 28 oktober 2017
 8. Wijziging in Huishoudelijk Reglement
 9. Voortgang inbraakpreventie/toelichting Whats app
 10. Terugkoppeling actuele zaken Technische Commissie
 11. Rondvraag

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT