Tag archieven: Algemeen

Bewoners New York voeren actie tegen sluipverkeer

De bewoners van New York hebben de gemeente gevraagd iets te doen tegen sluipverkeer rondom hun appartementen. De verhoogde trottoirband is in de praktijk geen hindernis. Personen- maar ook vrachtauto’s zorgen voor overlast voor de bewoners van de onderste appartementen.

Verkeersborden, paaltjes en groen moet het verkeer tegengaan. Fietsers en voetgangers blijven welkom. 

De ‘New Yorkers’ willen ook graag fietsbeugels en een vlaggenmast. Zij vragen de gemeente toestemming die te mogen aanleggen.

Aanvaring

Geen zwanenzang

Een zwaan heeft gisteravond voor de nodige opschudding gezorgd. Het moet een hevige klap geweest zijn toen het dier tegen het keukenraam, boven de toegangsdeur,  vloog. Gelukkig is de aanvaring niet fataal gebleken. 

Personeel van de dierenambulance heeft het dier onderzocht en weer teruggezet in het kanaal, waar de zwaan het goed maakt. 

De buitenste ruit van het dubbelglas is daarbij gesneuveld, loszittende stukken glas, zorgden voor een gevaarlijke situatie. De direct ingeschakelde calamiteitenservice heeft de losse stukken verwijderd en de glasscherven opgeruimd. De toegangsdeur is daardoor tijdelijk geblokkeerd geweest. 

Ook voor de herstelwerkzaamheden, zal de deur tijdelijk geblokkeerd worden. Met de glasservice zal overlegd worden om de overlast tot een minimum te beperken.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Nieuwsbericht van VVE Belang 23 feb. 2017

Tweede Kamer stemt in met – geamendeerd – wetsvoorstel: alle woning-VvE’s moeten sparen voor onderhoud in het reservefonds
Het was nog even spannend, maar het besluit is genomen door de Tweede Kamer: een VvE met woningen in het complex is straks (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018) verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Dat staat in het voorstel Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaren. De Tweede Kamer stemde op 21 februari jl. in met het wetsvoorstel.

De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan. Een VvE die geen MJOP heeft, moet elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex aan het reservefonds toevoegen. Het afgeven van garanties is in principe niet aan de orde. Lees verder Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Elektriciteitsverbruik 2016

De zeven woonblokken en de parkeerkelder hebben in 2016 ca. 9% minder elektriciteit verbruikt. De bezuinigingen werden vooral behaald in de woonblokken ( 16%), met als koploper Wenen die haar stroomgebruik bijna halveerde, ook Amsterdam wist haar stroomgebruik iets terug te brengen maar blijft koploper bij de woonblokken. Het stroomgebruik in de parkeerkelder was vrijwel onveranderd.  Wenen en Rome kregen iets terug van het door hen betaalde voorschot, de rest moest bijbetalen.