Certificering Brandmeldinstallatie

Hollander techniek heeft Inspectiebureau  Lemaro opdracht gegeven de certificering van onze BMI (BrandMeldInstallatie) dit jaar te verzorgen. De werkzaamheden zullen op 29 mei  worden uitgevoerd.

Gedurende de werkzaamheden kunnen de bewoners enige hinder ondervinden, het onderhoudsbedrijf en het inspectiebureau hebben toestemming servicevoertuigen in de kelder tijdelijk te parkeren. Zij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Onderhoud CO/LPG signalering en ventilatie

5 april  2018

Hollander techniek heeft opdracht gekregen voor grootonderhoud aan de CO/LPG signalering en een aanpassing van de alarmering. O.a. de snuffelaars, dat zijn de vierkante kastjes die verdeeld over de kelder aan de wanden en de kolommen zitten,worden vervangen.  De werkzaamheden beginnen op 14 mei om 8.00 uur en worden gecombineerd met het onderhoud aan het ventilatiesysteem en zullen worden uitgevoerd door ExelTech.

Gedurende de werkzaamheden kunnen de bewoners enige hinder ondervinden, het onderhoudsbedrijf heeft toestemming servicevoertuigen in de kelder tijdelijk te parkeren. Zij zal proberen de overlast tot een minimum te beperken.

ALV 11 december 2017

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        11 december 2017
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

Alle stukken heeft u ontvangen per e-mail,
daarnaast zijn ze elders op deze website te vinden.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.
  • Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
 3. Mutaties bestuur
  • Voorgesteld wordt de volgende leden te benoemen:
   • . PK1: Harrie Groothuis als secretaris en Jan Hovestad als lid
   • . PK2: Tamara Gorbaslieva als voorzitter.
   • . PK2 heeft nog een vacature. Wilfred Homan treedt uit het bestuur van PK1.
 4. Meerjarenonderhoudsplan
  • Voorgesteld besluit: goedkeuring van het geactualiseerde MJOP.
 5. Begrotingen 2018, inclusief Reservefonds Groot Onderhoud
  • Voorgesteld besluit: goedkeuring begrotingen 2018, inclusief verhoging van de bijdrage met 5%.
 6. Toelichting op activiteiten bestuur:
  • vernieuwing website
  • schoonmaak: reguliere en grote schoonmaak – activiteiten Technische commissie
  • regelgeving en handhaving
 7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 juni 2017:
  • bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekeningen 2016 van PK1 en PK2 – bespreking voortgang acties
  • vaststellen notulen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Grote schoonmaak Parkeerkelder 27 en 28 oktober 2017

Zoals voorgaande keren wordt er vrijdagmiddag/avond door 4 personen met behulp van de rolsteiger het stof van de aan het plafond hangende buizen en kabelgoten etc. afgenomen worden. Dit om te voorkomen dat het zaterdagochtend zo gaat stuiven! Dus geef per mail aan of je vrijdag of zaterdag kunt/komt!!!!!!! En uiteraard beide dagen mag!!!! Indien ik meer dan 4 personen voor de vrijdag heb ontvangen zal ik dat per mail laten weten en, indien van toepassing, vragen om dan de zaterdag te komen!

Grote Schoonmaak

Freulebrug gaat minder lang mee dan verwacht

bericht van de gemeente 06-07-2017 14.45 uur

‘De Freule’ gaat minder lang mee dan verwacht.
Dat blijkt uit onderzoek naar de conditie van de fietsbrug. Uit onderzoek blijkt dat de aannemer destijds heeft nagelaten de binnenzijde van brug te behandelen waardoor ernstige roestvorming is ontstaan. Daarnaast bestaat de kans dat de gemeente de twee zijvleugels (de belvedères) moet verwijderen.

“Voetgangers en fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. De brug is veilig, maar gaat helaas nog maar 20 jaar mee. Voor de belvedères ligt dat anders”, geeft wethouder Detlev Cziesso aan. “Vanwege de roestvorming hebben wij de draagkracht van de brug en de belvedères opnieuw laten berekenen. Uit de berekeningen blijkt er een risico is dat de twee zijvleugels onder druk van mensenmassa kunnen begeven. Dat risico willen wij niet nemen! De belvedères sluiten we dan ook af en gaan opzoek naar mogelijkheden om ze te kunnen behouden. In uiterste geval moeten we de twee zijvleugels verwijderen!”

Lees verder Freulebrug gaat minder lang mee dan verwacht

ALV 12 juni 2017

Uitnodiging en agenda ALV 12-06-2017

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 juni 2017
Tijdstip:     20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats:        Jules Verne, Raadhuisplein  te Apeldoorn

*Alle bijlagen heeft u ontvangen per e-mail of in de brievenbus

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.  Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren van de jaarrekening Parkeerkelder 1 & 2
  •  Vaststellen bestemming exploitatieresultaat 2016
  • Verlenen décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid
  • Benoemen kascommissie
 5. Mutaties bestuur
  • Afgelopen periode hebben Margreet van Uffelen en Jannie Jansen zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft dringend versterking nodig voor de rollen van voorzitter, secretaris en voor de verbetering van de communicatie.
 6. Toelichting op activiteiten bestuur
  • Vervolg activiteiten inbraakpreventie
  • Vernieuwing website
  • Activiteiten Technische Commissie
  • Voorgenomen aanpassing Huishoudelijk Reglement
 7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 december 2016
  • Bevestiging besluiten: goedkeuren begrotingen 2017
  • Bespreking voortgang acties
  • Vaststellen notulen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Nieuwsbericht van VVE Belang 23 feb. 2017

Tweede Kamer stemt in met – geamendeerd – wetsvoorstel: alle woning-VvE’s moeten sparen voor onderhoud in het reservefonds
Het was nog even spannend, maar het besluit is genomen door de Tweede Kamer: een VvE met woningen in het complex is straks (waarschijnlijk vanaf 1 januari 2018) verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Dat staat in het voorstel Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaren. De Tweede Kamer stemde op 21 februari jl. in met het wetsvoorstel.

De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan. Een VvE die geen MJOP heeft, moet elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex aan het reservefonds toevoegen. Het afgeven van garanties is in principe niet aan de orde. Lees verder Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel

Elektriciteitsverbruik 2016

De zeven woonblokken en de parkeerkelder hebben in 2016 ca. 9% minder elektriciteit verbruikt. De bezuinigingen werden vooral behaald in de woonblokken ( 16%), met als koploper Wenen die haar stroomgebruik bijna halveerde, ook Amsterdam wist haar stroomgebruik iets terug te brengen maar blijft koploper bij de woonblokken. Het stroomgebruik in de parkeerkelder was vrijwel onveranderd.  Wenen en Rome kregen iets terug van het door hen betaalde voorschot, de rest moest bijbetalen.

Onderhoud Kitnaden


Op dit moment is Meerwaarde Totaal in opdracht van Nijhuis bezig om de kitnaden tussen de betonnen afdekelementen op diverse plaatsen achter onze gebouwen aan het vervangen en waardig alsnog aan te brengen.
Het betreft de afdekbanden waar op de schutting van Moviera staat. De afdekbanden in de drie trappenhuizen vanuit de parkeerkelder, achter Brussel, naar het Hofje en achter de woningen aan de Halstraat. En de dakrand van de verhoging voor de inrit, achter nummer 106.
De banden worden schoongespoten, de bestaande kitvoegen worden verwijderd, alle naden en de voetplaten van de schuttingpoten worden gekit. Rondom de poten met zwarte kit en de naden tussen de betonelementen met grijze kit. Diverse lekkages in de parkeerkelder worden veroorzaakt door onzorgvuldig, of niet aangebrachte kitnaden. De werkzaamheden zullen naar verwachting één week in beslag nemen.

Prettig (samen)wonen aan het kanaal te Apeldoorn