Meldformulier

Samen willen wij de veiligheid van de parkeergarage vergroten. We vragen u daarom om melding te doen van incidenten zoals inbraken of vernielingen. Gebruik daarvoor ons meldformulier. We ondernemen geen actie naar aanleiding van uw melding en we geven ook geen terugkoppeling. De melding is alleen bedoeld om als VvE een goed overzicht te krijgen van het aantal incidenten dat plaatsvindt. Als u vragen heeft, kunt u een email sturen aan het secretariaat (email: berdyvandermeer@gmail.com) Dank u wel voor de medewerking. We stellen het zeer op prijs.

https://forms.gle/Wp9vra5fvZRh4zpq6

Prettig (samen)wonen aan het kanaal te Apeldoorn