Alle berichten van admin

ALV 28 november 2022

online

Beste leden,

Op 31 oktober jl heeft een ALV plaatsgevonden. Helaas werd het vereiste aantal aanwezigen niet gehaald waardoor er geen rechtsgeldig besluiten genomen werden over de volgende onderwerpen:

 1. Ontwerp Huishoudelijk Reglement incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box.
 2. Rapport werkgroep Laadpunten
 3. Begroting 2023, MJOP en Reservefonds

De regels eisen dat er opnieuw en op korte termijn een ALV wordt georganiseerd om voorgestelde besluiten in stemming te brengen. (zie de Notitie Uitoefening Stemrecht op de website.)
Daarom nodigen wij u uit voor een korte ONLINE Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op 28 november 2022, van 20.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling aantal aanwezige stemgerechtigden
 3. Stemronde 2 – Besluit
  • ontwerp HHR, incl. bestuursreglement, aanpassing grensbedragen en verkoopprocedure parkeerplaats of box
 4. Stemronde 2 – Besluit
  • een bedrag uit het reservefonds te lenen aan het laadcollectief;
  • het bestuur van de VvE zorgt voor de infrastructuur;
  • typt en plaats laadpunt.
 5. Stemronde 2 – Besluit
  • ter vaststelling van de begroting 2023, MJOP en Reservefonds.
 6. Rondvraag en sluiting
 • Voor uitnodiging en registratie klik hier.
 • Voor memo laadpunten van het bestuur – 18 november 2022, klik hier.
 • Voor alle overige stukken zie bericht ALV 31 oktober.

ALV 31 oktober

De ALV wordt gehouden in het verenigingsgebouw van Denksport Centrum Noord. De vergadering begint om 20.00 uur

Adres:  Sleutelbloemstraat 22A, 7322 AG Apeldoorn

(De ingang van het gebouw bevindt zich aan de linker-achterzijde.)

Voor uitnodiging, agenda en machtiging klik hier.

ALV 31 oktober 2022

Het is weer tijd voor een algemene ledenvergadering van de VvE Welgelegen haven Parkeerkelder I en II. Graag nodigen wij u uit op 31 oktober 2022 om 20.00 uur. 

Plaats: NOG NADER TE BEPALEN (BERICHT DAAROVER VOLGT)

Voor uitnodiging, agenda en machtiging klik hier.