Verzekeringen

Onze VvE is verzekerd via de Hoofdsplitsing. In geval van schade meldt u dit in eerste instantie aan het bestuur van uw VvE.

Gebouw
Opstalverzekering inclusief woningverbeteringen, keukens, e.d.
Storm, hagel, neerslag, storm.
Brand, rook of roet, blikseminslag of inductie, ontploffing.
Water, blusmiddel, stoom.

Door gebeurtenissen als:
Lucht- of ruimtevaartuigen die neerstorten.
Inbraak, diefstal.
Vandalisme, nadat de dader in het gebouw binnengedrongen is.
AansprakelijkheidMateriele schade.
Letselschade.
Gevolgschade.
Proceskosten.
Rechtsbijstandkosten.
GlasBinnen- en buitenglas in ramen en deuren.
Balkonafscheidingen.
Overkappingen.
Lichtdoorlatende kunststof.
BestuurdersaansprakelijkheidWettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
Niet naar behoren uitvoeren van uw taak als bestuurslid.
Onzorgvuldig handelen tegenover andere personen.
Nalatigheid.
RechtsbijstandOnbeperkt juridische hulp door de specialisten van Stichting Achmea Rechtsbijstand.
Indien noodzakelijk externe juridische hulp tot € 30.000,- per gebeurtenis.
Problemen met overeenkomsten met bijvoorbeeld aannemers en bewoners.
Verhalen van schade die door een ander is veroorzaakt.
Alle schade zonder eigen risico. Vorderingen moeten wel minimaal € 175,- zijn.
OngevallenSchade door een ongeval tijdens vrijwilligerswerk
MilieuschadeSaneren van boden, grond en grond- en oppervlaktewater.
Opruimen van asbest en inschakelen van experts.
Gemaakte kosten om milieuschade te voorkomen.
Herstel van bestrating en beplanting na sanering.
Herstel van andere schade door sanering.
Rechtsbijstand
Centraal Beheer Achmea - Meerkeuzepolis voor de VvE

De VvE’s zijn voor het gehele pakket van de Meerkeuzepolis verzekerd. De verzekeringen lopen via de Hoofdsplitsingen. De polisvoorwaarden zijn bij Centraal Beheer te vinden, link hier boven.

Wenen, Brussel, Rome en Parkeerkelder 2 dienen zich te wenden tot het bestuur van Hoofdsplitsing Europa 2.

Londen, Barcelona, Amsterdam, Parijs, Parkeerkelder 1 en de eigenaar van het multifunctionele gebouw (Moviera), Woonmensen dienen zich te wenden tot het bestuur van Hoofdsplitsing Europa 1.

Prettig (samen)wonen aan het kanaal te Apeldoorn