Algemene Ledenvergaderingen (ALV)

Tweemaal per jaar wordt er een ALV gehouden. Sinds 2009 worden deze voor beide parkeerkelders samen gehouden. Ieder jaar organiseert en verzorgt bij toerbeurt een van de twee besturen de vergaderingen. Voor een actief en voortvarend besturen is het van belang dat de opkomst van deze vergaderingen groot genoeg is om besluiten te kunnen nemen. Veelal is de opkomst onvoldoende, op de eerstvolgende vergadering wordt dan nogmaals gestemd op de onderwerpen uit de vorige vergadering.

PK1 heeft 392 van 588 stemmen nodig en PK2 heeft 168 van de 252 stemmen nodig

Voor aanvang van de vergadering worden de rechtsgeldig aanwezige stemmen gesteld. De besturen doen hun uiterste best voldoende stemmen op de vergadering aanwezig te laten zijn. Bewoners die verhinderd zijn wordt dringend verzocht een volmacht af te geven, dat kan zijn een volmacht aan een persoon of aan een van de bestuursleden of aan het bestuur.

Op de vergadering in het voorjaar leggen de besturen verantwoording af voor het gevoerde beleid in het achterliggende jaar. De vergadering in het najaar staat in het teken van de plannen voor het komende jaar.

Prettig (samen)wonen aan het kanaal te Apeldoorn