ALV 4 juni 2018

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        4 juni 2018
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

Alle stukken heeft u ontvangen per e-mail,
daarnaast zijn ze elders op deze website te vinden.

Bij verhindering vergeet niet een volmacht af te geven.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.Het aantal benodigde stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt PK1 392 en PK2 168.
 3. Goedkeuren van de jaarrekeningen Parkeerkelder 1 en 2
  – vaststellen bestemming exploitatieresultaat 2017
  – verlenen décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid – benoemen kascommissie
 4. Aanvulling begroting 2018
  – voor vervanging van de lampen wordt een aanvulling van € 25.000 gevraagd.
 5. Toelichting op activiteiten bestuur
  – vervolg activiteiten inbraakpreventie
  – activiteiten Technische commissie
  – vernieuwing website
  – voorgenomen aanpassing Huishoudelijk reglement
 6. Behandeling van de notulen van de vergadering van 11 december 2017 – bevestiging besluiten: goedkeuren begrotingen 2018 en MJOP
  – bespreking voortgang acties
  – vaststellen notulen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Zie ook hier.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met het bestuur, onder het genot van een drankje!
De vergaderstukken staan op www.welgelegen.net of zijn op te vragen via de secretaris

Log opnieuw in om te reageren.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.