ALV 12 juni 2017

Uitnodiging en agenda ALV 12-06-2017

Uitnodiging en agenda ALV-bijeenkomst parkeerkelders 1 & 2

Datum:       12 juni 2017
Tijdstip:     20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats:        Jules Verne, Raadhuisplein  te Apeldoorn

*Alle bijlagen heeft u ontvangen per e-mail of in de brievenbus

 1. Opening
 2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.  Het aantal benodigde stemmen voor een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168. 
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren van de jaarrekening Parkeerkelder 1 & 2
  •  Vaststellen bestemming exploitatieresultaat 2016
  • Verlenen décharge aan bestuur voor het gevoerde beleid
  • Benoemen kascommissie
 5. Mutaties bestuur
  • Afgelopen periode hebben Margreet van Uffelen en Jannie Jansen zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur heeft dringend versterking nodig voor de rollen van voorzitter, secretaris en voor de verbetering van de communicatie.
 6. Toelichting op activiteiten bestuur
  • Vervolg activiteiten inbraakpreventie
  • Vernieuwing website
  • Activiteiten Technische Commissie
  • Voorgenomen aanpassing Huishoudelijk Reglement
 7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 december 2016
  • Bevestiging besluiten: goedkeuren begrotingen 2017
  • Bespreking voortgang acties
  • Vaststellen notulen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

INDIEN U NIET AANWEZIG KUNT ZIJN: DRINGEND VERZOEK GEBRUIK TE MAKEN VAN DE VOLMACHT

Log opnieuw in om te reageren.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.