ALV 11 december 2017

Uitnodiging en agenda ALV Parkeerkelders 1&2

Datum:        11 december 2017
Tijdstip:       20.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Plaats:          Jules Verne, Raadhuisplein 3 te Apeldoorn

Alle stukken heeft u ontvangen per e-mail,
daarnaast zijn ze elders op deze website te vinden.

Agenda:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststellen van de aanwezige stemmen.
    • Het vereiste aantal stemmen voor het nemen van een besluit bedraagt voor PK1 392 en voor PK2 168.
  3. Mutaties bestuur
    • Voorgesteld wordt de volgende leden te benoemen:
      • . PK1: Harrie Groothuis als secretaris en Jan Hovestad als lid
      • . PK2: Tamara Gorbaslieva als voorzitter.
      • . PK2 heeft nog een vacature. Wilfred Homan treedt uit het bestuur van PK1.
  4. Meerjarenonderhoudsplan
    • Voorgesteld besluit: goedkeuring van het geactualiseerde MJOP.
  5. Begrotingen 2018, inclusief Reservefonds Groot Onderhoud
    • Voorgesteld besluit: goedkeuring begrotingen 2018, inclusief verhoging van de bijdrage met 5%.
  6. Toelichting op activiteiten bestuur:
    • vernieuwing website
    • schoonmaak: reguliere en grote schoonmaak – activiteiten Technische commissie
    • regelgeving en handhaving
  7. Behandeling van de notulen van de vergadering van 12 juni 2017:
    • bevestiging besluiten: goedkeuren jaarrekeningen 2016 van PK1 en PK2 – bespreking voortgang acties
    • vaststellen notulen
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Please Login to Comment.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.